Kurv

Kurv

JÄGERMEISTER SHOT MACHINE — KONKURRENCE 2021

🎉🎊 Vind en Jägermeister Shotmachine mellem 02.08. – 29.08.2021.
Like og deltag på vores Facebook side: Klik her 🎉🎊
Fortæl os hvorfor og med hvem du gerne vil nyde denne pris mest. De mest kreative kommentarer vinder! 😎

BETINGELSER FOR DELTAGELSE JÄGERMEISTER SHOT MACHINE — KONKURRENCE 2021

BETINGELSER FOR DELTAGELSE OG PRIVATLIVSPOLITIK FOR NIELSEN DISCOUNT JÄGERMEISTER SHOT MACHINE COMPETITION 2021 

Arrangøren af konkurrencen “Jägermeister Shotmaschine — Competition 2021” er: 

Nielsens Discount GmbH

Apenrader Str. 41-45

24939 Flensborg

Tyskland 

(i det følgende benævnt Nielsen Discount). 

Ved at deltage i denne konkurrence accepterer deltageren disse betingelser for deltagelse.

 1. Konkurrencen starter den 02.08.2021 og slutter den 29.08.2021 kl. 23:59 (i det følgende benævnt “konkurrenceperioden”). 
 2. Præmierne i konkurrencen er:
  15 x Jägermeister Shotmaschine
  Konkurrencetekst: “Fortæl os hvorfor og med hvem du gerne vil nyde denne pris mest. De mest kreative kommentarer vinder!”
  Arrangøren forbeholder sig ret til at ændre priserne til enhver tid.
 3. Berettigede til at deltage er alle personer på 18 år og derover, der bor i Danmark, og som kommenterer Nielsen Discount Facebook-siden under konkurrenceindtrædelsesposten i konkurrenceperioden og har givet deres personoplysninger sandfærdigt.
  Flere deltagelser er udelukket. Medarbejdere hos Nielsens Discount GmbH og dets tilknyttede selskaber samt slægtninge er udelukket fra at deltage i konkurrencen og vil ikke blive taget i betragtning i lodtrækningen.
 4. Profitbestemmelsen og avancebehandlingen udføres af Nielsen Discount. Vinderne udvælges mandag den 30.08.2021 blandt alle deltagere ved at vælge den mest kreative kommentar. Vinderne vil blive underrettet om prisen via e-mail og informeret om de yderligere modaliteter i præmieoverdragelserne. Hvis vinderen ikke indberetter inden for 48 timer efter meddelelsen, og/eller hvis vinderen ikke kan nås i henhold til de angivne data, vil kravet på præmien gå tabt. Nielsen Discount forbeholder sig ret til at trække en erstatningsvinder. Vikaren skal også registrere sig igen inden for 48 timer efter meddelelsen. Beskatningen af overskuddet overtages af Nielsen Discount.
 5. Nielsen Rabat er ikke ansvarlig for materielle mangler eller mangler ved præmiens titel. Nielsen Discount frigøres fra enhver forpligtelse og ansvar ved anmeldelse af præmien og levering af præmierne. Præmierne vil blive sendt enten med posten eller parcel eller personligt via indsamling i en af vores filialer efter forudgående aftale.
 6. Nielsen Discount forbeholder sig ret til at udelukke deltagere fra konkurrencen i tilfælde af god grund, især i tilfælde af brud på betingelserne for deltagelse og/eller mistanke om manipulation.
 7. En kontant betaling af præmien er udelukket, samt deltagelse via gambling klubber og automatiserede tjenester. Præmien kan ikke overdrages eller ombyttes.
 8. Nielsen Discount forbeholder sig ret til til enhver tid at suspendere eller opsige konkurrencen for tidligt uden forudgående varsel og til at justere betingelserne for deltagelse. Nielsen Discount har især ret til at gøre dette, hvis en korrekt gennemførelse af konkurrencen ikke længere kan garanteres af tekniske, juridiske eller økonomiske årsager og/eller ikke synes at give mening.
 9. Konkurrencen er udelukkende underlagt Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning. Domstolsprøvelse i forbindelse med fuldbyrdelsen, den vindende afgørelse og tildelingen af præmien er udelukket.

DATABESKYTTELSE INFORMATION

Ansvarligt organ og databeskyttelsesansvarlig: 

Nielsens Discount GmbH 

Apenrader Str. 41-45 

24939 Flensborg

Tyskland 

Telefon: +49 (0)461 500330 

E-mail: info@nielsen.discount 

For at deltage i konkurrencen skal følgende personoplysninger gives for at muliggøre behandlingen af konkurrencen: fornavn, efternavn, e-mail-adresse og adresse. Deltageren forsikrer, at de personlige oplysninger, som han har givet, navnlig fornavn, efternavn, e-mail-adresse og adresse, er sandfærdige og korrekte. 

Vi behandler deltagernes personoplysninger til udførelse af konkurrencen, blandt andet for at afgøre, om de har ret til at deltage, for at bestemme og underrette vinderne via e-mail og for at sende præmier til ovennævnte adresse. Enhver yderligere brug af deltagerens personoplysninger, f.eks til vores nyhedsbrevsafsendelse, sker kun med hans samtykke (frivilligt).

I tilfælde af en sejr accepterer vinderen offentliggørelsen af sit fornavn og bopæl i de reklamemedier, som arrangøren anvender. Dette omfatter annonceringen af vinderen på arrangørens hjemmeside og dens sociale medieplatforme. 

Hvis du ikke giver os ovennævnte data, er deltagelse i konkurrencen eller kontakt med hensyn til en præmiemeddelelse og afsendelse af præmier ikke mulig.b. I tilfælde af indgivelse af en samtykkeerklæring til reklameformål er artikel 6, stk. 1, en GDPR retsgrundlaget for databehandling baseret på samtykke.

I princippet vil dine data ikke blive videregivet til tredjeparter, medmindre overførslen er nødvendig for gennemførelsen af konkurrencen eller afsendelsen af præmien, og der er en databeskyttelsesoverførselsmyndighed. 

Desuden kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til brug af dine data til reklame, f.eks. skriftligt til: 

Nielsens Discount GmbH 

Apenrader Str. 41-45 

24939 Flensborg

Tyskland 

eller via e-mail til: info@nielsen.discount 

eller ved at klikke på afmeldingslinket i slutningen af hver reklame-e-mail. 

Bemærk også oplysningerne om databeskyttelse på vores hjemmeside: https://nielsen.discount/privacy-policy/