Kurv

Kurv

BETINGELSER FOR DELTAGELSE ANTHON BERG PÅSKEGAVE – KONKURRENCE 2022

BETINGELSER FOR DELTAGELSE OG DATABESKYTTELSESREGLER FOR NIELSEN DISCOUNT ANTHON BERG PÅSKEGAVEKONKURRENCE 2022


Arrangøren af konkurrencen “Anthon Berg Påskegave – Konkurrence 2022er:

Nielsen‘s Discount GmbH
Apenrader Str. 41-45
24939 Flensborg
Tyskland 

(i det følgende benævnt “Nielsen Discount”).

Deltagelse i konkurrencen er udelukkende underlagt nedenstående vilkår og betingelser. Ved at deltage i denne konkurrence accepterer deltageren disse vilkår og betingelser. 

1. Konkurrencen starter den 02.03.2022 og slutter den 01.04.2022 kl. 23.59 (i det følgende benævnt “konkurrenceperioden”).

2. Præmierne i konkurrencen er:

2 x Anthon Berg Påskegave

Konkurrencetekst: “Fortæl os, hvorfor og sammen med hvem du helst vil nyde denne præmie. De mest kreative kommentarer vinder! “.
Arrangøren forbeholder sig ret til at ændre præmierne til enhver tid.

3. Konkurrencen er åben for personer bosiddende i Danmark over 18 år, som kommenterer under konkurrenceopslaget på Nielsen Discount Facebook-siden i konkurrenceperioden, og som har givet deres personlige oplysninger sandfærdigt.

Flere angivelser er udelukket. Ansatte hos Nielsen‘s Discount GmbH og dets tilknyttede selskaber samt familiemedlemmer er udelukket fra at deltage i konkurrencen og vil ikke blive taget i betragtning ved udtrækningen af vinderne.

4. Lodtrækningen og behandlingen af præmierne foretages af Nielsen Discount. Vinderen vil blive udvalgt på fredag den 01.04.2022 blandt alle deltagere ved at vælge den mest kreative kommentar. Præmien skal afhentes senest den 14.04.2022. Vinderen vil blive underrettet om præmien pr. e-mail og informeret om de nærmere regler for overdragelsen af præmien. Hvis vinderen ikke kontakter Nielsen Discount inden for 48 timer efter at have fået besked og/eller hvis vinderen ikke kan kontaktes på de oplyste oplysninger, bortfalder præmien. Nielsen Discount forbeholder sig ret til at udtrække en anden vinder. Den stedfortrædende vinder skal også melde sig tilbage senest 48 timer efter meddelelsen. Nielsen Discount er ansvarlig for beskatningen af præmien.

5. Nielsen Discount er ikke ansvarlig for eventuelle materielle fejl eller mangler ved præmierne. Nielsen Discount fritages for enhver forpligtelse eller ansvar ved meddelelse og udlevering af præmierne. Præmierne sendes enten med post eller pakkepost eller afhentes personligt i en af vores afdelinger efter forudgående aftale.

6. Nielsen Discount forbeholder sig ret til at udelukke deltagere fra konkurrencen af gode grunde, især i tilfælde af overtrædelse af vilkårene og betingelserne for deltagelse og/eller mistanke om manipulation.

7. Kontant udbetaling af præmien er udelukket, og det samme gælder deltagelse via spilleklubber og automatiserede tjenester. Præmien kan ikke overdrages eller ombyttes.

8. Nielsen Discount forbeholder sig ret til at afbryde eller afbryde konkurrencen på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel og til at justere betingelserne for deltagelse. Nielsen Discount har ret til at gøre dette, især hvis en korrekt gennemførelse af konkurrencen ikke længere kan garanteres af tekniske, juridiske eller økonomiske årsager og/eller ikke forekommer rimelig.

9. Konkurrencen er udelukkende underlagt Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning. Retlig klageadgang med hensyn til gennemførelsen, afgørelsen om at vinde og tildelingen af præmien er udelukket.

OPLYSNINGER OM DATABESKYTTELSE

Ansvarligt kontor og databeskyttelsesansvarlig:
Nielsen‘s Discount GmbH
Apenrader Str. 41-45
24939 Flensborg
Tyskland
Tlf.: +49 (0)461 500330
E-mail: info@nielsen.discount

For at deltage i konkurrencen er følgende personoplysninger nødvendige for at gøre det muligt at gennemføre konkurrencen: Fornavn, efternavn, e-mail-adresse og postadresse.  Deltageren forsikrer, at de personlige oplysninger, som han/hun har givet, navnlig fornavn, efternavn, e-mailadresse og adresse, er sande og korrekte.

Vi behandler deltagernes personoplysninger med henblik på at gennemføre konkurrencen, bl.a. for at afgøre, om de er berettigede til at deltage, for at bestemme og underrette vinderne pr. e-mail og for at sende præmier til den angivne adresse. Enhver yderligere brug af deltagerens personlige oplysninger, f.eks. til vores nyhedsbrevsudsendelse, sker kun med deltagerens samtykke (frivilligt).

Hvis vinderen vinder, accepterer vinderen, at hans/hendes fornavn og bopæl offentliggøres i de reklamemedier, der anvendes af arrangøren. Dette omfatter offentliggørelse af vinderen på arrangørens websted og dennes sociale medieplatforme.

Hvis du ikke giver os de ovennævnte oplysninger, er det ikke muligt at deltage i konkurrencen eller at kontakte dig vedrørende meddelelse om en præmie eller udsendelse af præmier.

Retsgrundlaget for databehandling i forbindelse med konkurrencer er generelt art. 6, stk. 1, litra b, i DSGVO. I tilfælde af en samtykkeerklæring til reklameformål er art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO retsgrundlaget for databehandlingen på grundlag af samtykket.

Som et princip vil dine oplysninger ikke blive videregivet til tredjeparter, medmindre videregivelsen er nødvendig for gennemførelsen af konkurrencen eller for at sende præmien, og der foreligger en tilladelse til overførsel i henhold til databeskyttelsesloven.

Desuden kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til brugen af dine data til reklame, f.eks. ved at skrive til:

Nielsen‘s Discount GmbH
Apenrader Str. 41-45
24939 Flensborg
Tyskland

eller via e-mail til: info@nielsen.discount
eller ved at klikke på afmeldingslinket i slutningen af hver reklamemail.

Bemærk også oplysningerne om databeskyttelse på vores websted: https://nielsen.discount/privacy-policy/